(381) 11 8215 597

waterjet@waterjet.rs

Kontinuitet u pogledu kvaliteta

Istorijat

Kako smo rasli

Water Jet je osnovan 2001.god. u saradnji sa jednom od vodećih svetskih kompanija u oblasti rezanja vodenim mlazom Water Jet Sweden, a uz pomoć i donaciju Švedske Agencije za pomoć i razvoj SIDA.

Startovalo se sa jednom Waterjet mašinom radne površine 2x1m i sa dva radnika, a u februaru 2008.god. uselili smo se u novu halu kada je instalirana i treća mašina. Danas u Water Jet-u ima 23 zaposlena i 6 mašina.

TYP Radna površina stola Tačnost izrade delova Tačnost osnog rastojanja
AmadaLCG 3000x1500mm ± 0.1mm ± 0.05mm
TYP Maksimalna dužina savijanja Broj kompjuterski upravljanih osa Sila savijanja
HFEM28025 2500mm 8 80t
HFEM21303L 3000mm 8 130t
TYP Površina radnog stola broj reznih glava
NC2010 2000x1000mm 3
NC4030Q 4000x3000mm 4
NC4020 4000x2000mm 4

Sve mašine su od proizvođača Water Jet Sweden.

© 2017 Water Jet Srbija. All Rights reserved.