(381) 11 8215 597

waterjet@waterjet.rs

Kontinuitet u pogledu kvaliteta

Organizaciona šema

Kako funkcionisemo

U okviru Water Jet-a postoje sledeće organizacione celine.

  • Skladište materijala i gotovih delova
  • Izrada tehničke doku- mentacije i projektovanje
  • Izrada NC programa
  • Proizvodnja
  • Kontrola kvaliteta
  • Transport
  • Komercijalna i finansijska služba

© 2017 Water Jet Srbija. All Rights reserved.