(381) 11 8215 597

waterjet@waterjet.rs

Kontinuitet u pogledu kvaliteta

CNC savijanje

Water Jet pruža usluge pojedinačne i serijske proizvodnje kompjuterski upravljanom mašinskom obradom savijanja limova. Visoka preciznost izrade i kontrole kvaliteta garantuju visok kvalitet i estetski sklad finalnog proizvoda. Posebna prednost je povezanost sistema mašinske obrade, kojim je moguće u sukcesivnim operacijama izvršiti precizno sečenje i odsecanje laserskom obradom, a odmah potom izvršiti savijanje.

© 2017 Water Jet Srbija. All Rights reserved.